Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Borsbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Borsbeek

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
tel03/320 94 00

REG-premies

Voorwaarden

 • Enkel bestaande woningen (geen nieuwbouw) komen in aanmerking. Deze woningen dienen uiteraard gebouwd te zijn met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma (dit geldt echter niet voor de plaatsing van dakisolatie) conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Op datum van de aanvraag (ontvangsdatum van de gemeente geldt als bewijs) mag de factuur van de werken maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing: Het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing in woningen die op datum van de aanvraag ouder zijn dan 35 jaar. De U-waarde van de hoogrendemenstbeglazing is ten hoogste 1,1 W/m².K. (De U-waarde van het geheel beglazing+schrijnwerk moet <1,8 W/m².K bedragen.). Een bewijs van deze U-waarden moet aan het gemeentebestuur worden bezorgd.
 • Plaatsing van dakisolatie: Het plaatsen van minstens 50 m² dakisolatie. Het geïsoleerde dak haalt een U-waarde van max 0.25 W/m²K (ofwel een R-waarde van minimaal 4 m².K/W).
 • Het vervangen van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie door een nieuwe condensatieketel op aardgas (HR TOP label): deze subsidie wordt enkel toegekend wanneer bij een woningkwaliteitscontrole wordt vastgesteld dat de bestaande installatie een gevaar voor CO-vergiftiging oplevert.  De subsidie voor de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een condensatieketel op aardgas, wordt enkel toegekend nadat de stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de
  nodige stukken kunnen voorleggen.

Bedrag van de premie

 • Hoogrendementsbeglazing: de subsidie bedraagt 10 EUR per m² glas dat wordt vervangen met een maximum van 250 EUR per woning (ééngezinswoning als open bebouwing, halfopen bebouwing of rijwoning) en 150 EUR per appartement.
 • Dakisolatie: de subsidie bedraagt 20% van de gefactureerde kosten met een maximum van 250 EUR per gebouw.
 • Vervangen van een verwarmingsketel: de subsidie bedraagt 125 EUR per installatie.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Borsbeek:
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek premie premies