Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brakel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brakel

Marktplein 1
9660 Brakel
tel055/42 62 36
 

Aankooppremie

De gemeentelijke aankooppremie ten gevolge van de aankoop van een bestaande bescheiden woning of appartement, zal binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet uitbetaald worden, nadat aan volgende voorwaarden op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte werd voldaan:

 • de premiegenieter moet de volle eigendom van het aangekochte goed bezitten
 • de premiegenieter moet aan de voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van vermindering van registratierechten bepaald in art.53, 2° van het wetboek der registratierechten;
 • het belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger liggen dan 29.747,22 euro, verhoogd met 1.983,15 euro per kind ten laste. Het aanslagbiljet van de personenbelasting, of kopie ervan, dat het belastbaar gezinsinkomen vermeldt van het 2de jaar voorafgaand aan het jaar van het verlijden van de notariële akte, moet bij de aanvraag gevoegd worden;
 • een uitgifte van de authentieke notariële akte of kopie ervan, moet bij de aanvraag gevoegd worden.
 • De kopers zijn verplicht de aangekochte woning zelf daadwerkelijk te bewonen binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopakte en deze bewoning minstens te behouden gedurende een termijn van 5 jaar. Afwijkingen hierop wegens uitzonderlijke omstandigheden kunnen enkel door het College van Burgemeester en Schepenen worden toegestaan, o.a
  • bij overlijden of zware ziekte van een van de kopers
  • uitbreiding van het huisgezin, waardoor er overbevolking ontstaat
  • ingeval van verplicht verhuizen om beroepsreden
 • De aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie moet bij ons bestuur worden ingediend ten laatste 12 maanden na het verlijden van de notariële akte.


Bedrag van de premie
De gemeentelijke aankooppremie wordt vastgesteld, rekening houdende met de gezinstoestand op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte, op:

 • 248,00 euro: als de begunstigden geen kinderen ten laste hebben
 • 372,00 euro: als de begunstigden 1 kind ten laste hebben
 • 496,00 euro: als de begunstigden 2 of meer kinderen ten laste hebben

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brakel:
Brakel
Brakel premie premies