Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brakel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brakel

Marktplein 1
9660 Brakel
tel055/42 62 36
 

Premie voor kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur van Brakel beslist om een toelage uit te keren, binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene middelen, voor de aanplant en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen om zo de aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving te verhogen.

Voorwaarden aanplant
 • De toelage heeft betrekking op punt- en lijnvormige landschapselementen die gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden) met uitzondering van de vijftig meterzone bij bebouwde percelen.
 • Enkel streekeigen beplantingen komen in aanmerking voor betoelaging.
 • De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het betoelaagde plantsoen is niet toegestaan.
 • Het plantsoen dat gebruikt wordt moet de volgende minimale afmetingen hebben:
  • 40 tot 60 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters
  • 6 tot 8 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen
 • De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen).
 • De toelage kan enkel worden gebruikt voor het plantsoen; steunpalen, meststoffen, uurlonen... komen niet in aanmerking. Enkel het aangeslagen plantsoen kan worden betoelaagd; het afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking
 • Volgende plantvoorschriften moeten gevolgd worden:
  • geschoren haag: 20 tot 33 cm, zo nodig in een dubbele rij, afhankelijk van de gewenste breedte, minimum 25 m lengte
  • heg: maximaal 200 cm, minimum 50 m lengte
  • kaphaag: 30 tot 150 cm, minimum 50 m lengte
  • houtkant (gelijkgrondse of op talud): 50 tot 150 cm, in driehoeksverband, het aantal rijen is afhankelijk van de breedte van de berm, maar steeds minimum 2; de aan te planten houtkant dient minimum 150 m² te zijn
  • opgaande bomenrij: 5 tot 10 meter plantafstand, minimum 50 meter lengte
  • knotbomenrij: 1,5 tot 6 meter plantafstand, minimum 50 meter lengte
  • boomgaard: afhankelijk van de soort, min. 8 meter plantafstand tussen twee bomen), aanplant van minimum 2 bomen;
  • mengvorm: afhankelijk van de gekozen menging, bv. een dichte haag met plantafstand zoals hierboven, om de 5 à 10 meter ingeplant met afwisselend een opgaande boom en/of een knotboom

Bedrag van de premie
 • voor hagen: voor bosplantsoen € 1/m
 • voor heggen en kaphagen: € 1/m
 • voor houtkanten: bosplantsoen € 1,0/m²
 • voor opgaande bomen: € 6,5/stuk
 • voor knotbomen: € 2,5/stuk met een minimum van 5 stuks
 • voor hoogstammige fruitbomen: € 6,5 per stuk
 • voor de aanleg van een amfibieënpoel: € 62,5 (als 25 m²< wateroppervlakte =< 50 m²) en € 125 (als wateroppervlakte > 50 m²).
De toelage voor aanplant kan maximaal € 125 per aanvrager/jaar bedragen.


Voorwaarden onderhoud
De landschapselementen komen slechts in aanmerking voor een onderhoudssubsidie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • geschoren hagen
  • minimale lengte van 25 m
  • minimale hoogte van 1,25 m
  • minimale breedte van 50 cm
  • minstens 3 jaar oud
 • heggen
  • minimale lengte van 50 m
  • minimale hoogte van 2,00 m
  • minimale breedte van 100 cm
  • minstens 6 jaar oud
 • kaphagen
  • minimale lengte van 50 m
  • minimale hoogte van 1,50 m
  • minstens 6 jaar oud
 • houtkanten:
  • minstens 150 m² groot
  • minstens 10 jaar oud zijn
 • knotbomen:
  • minstens 3 jaar oud zijn
  • minimale lengte is 50 m
 • hoogstammige fruitbomen en boomgaarden: minstens 3 jaar oud zijn
 • amfibieënpoelen: minstens 5 jaar oud zijn
Het onderhoud zal bestaan uit:
 • wat geschoren hagen betreft: (twee)jaarlijks in de periode tussen oktober en maart de hagen snoeien, scheren of knippen. Er zal bij het ontstaan van gaten in de hagen zorg gedragen worden dat deze gaten opgevuld worden met soorten waaruit de haag is opgebouwd.
 • wat kaphagen en heggen betreft: om de 3 tot 20 jaar tussen november en maart.
 • wat houtkanten betreft: om de 3 tot 20 jaar in de periode tussen 1 november en 1 maart hakhoutbeheer toepassen en het afkomende hakhout afvoeren.
 • wat knotbomen betreft: om de 5 tot 15 jaar (afhankelijk van de houtsoort) in de periode tussen 1 november en 1 maart knotten.
 • wat hoogstammige fruitbomen en boomgaarden betreft: aan te raden is om jaarlijks in de periode tussen 1 november en 1 maart snoeiwerken uit te voeren.
 • wat hoogstammige/opgaande bomen betreft: deze worden niet betoelaagd, omdat de boom een financieel voordeel opbrengt bij kappen en verkopen.
 • wat amfibieënpoelen betreft: om dichtgroeiing en verlanding van de poel te vermijden, dient het overtollige slib te worden geruimd in de maanden september/oktober. Een periodieke herhaalde maar beperkte ruiming (bv. jaarlijks) is te verkiezen boven een éénmalige drastische ingreep om de 5 jaar.

Bedrag van de premie
 • voor hagen: € 2,5 per lopende meter;
 • voor heggen en kaphagen: € 2,5 per lopende meter
 • voor houtkanten: € 0,7 per m²
 • voor knotbomen: € 12,5 per boom (de eerste knot: € 5)
 • voor hoogstammige fruitbomen: € 5 per boom
 • voor opgaande en solitaire bomen: geen onderhoudssubsidie, omdat de boom een financieel voordeel opbrengt bij kappen en verkopen.
 • voor mengvormen van hagen, heggen of houtkanten met knotbomen of opgaande bomen: cumulatie van de twee
 • voor onderhoud van amfibieënpoelen: € 62,5
de toelagen voor het onderhoud kunnen slechts uitgekeerd worden met de volgende tussentijd:
 • voor hagen: om de 2 jaar
 • voor heggen en kaphagen: om de 3 jaar
 • voor houtkanten: om de 3 jaar
 • voor knotbomen: om de 5 à 15 jaar, afhankelijk van de boomsoort
 • voor hoogstammige fruitbomen : om de 3 jaar
 • voor poelen: om de 5 jaar

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brakel:
Brakel
Brakel premie premies