Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brakel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brakel

Marktplein 1
9660 Brakel
tel055/42 62 36
 

Premie voor superisolerende beglazing

Er wordt een premie verleend voor het vervangen van enkel glas door superisolerende beglazing en voor het vervangen van dubbel glas door superisolerende beglazing in woningen.

Voorwaarden
  • Enkel het plaatsen van superisolerende beglazing bij particulieren in wettelijk vergunde wooneenheden die volledig op het grondgebied van de gemeente Brakel liggen komen in aanmerking voor een premie en geplaatst door een geregistreerd aannemer.
  • De gemeentelijke premie voor het plaatsen van superisolerend glas wordt uitbetaald aan hen die een premie hebben verkregen van Eandis.
  • Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere premies.
  • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van het superisolerende beglazing. Als gerechtigd worden beschouwd:
    • de eigenaar van de wooneenheid;
    • de gebruiker of huurder van de wooneenheid mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
Bedrag van de premie
  • vervangen van enkel glas door superisolerend glas: 20 euro per m≤ waarbij U-waarde van het superisolerende beglazing maximaal 1,30 W/m≤K bedraagt.
  • vervangen van dubbel glas door superisolerend glas: 10 euro per m≤ waarbij U-waarde van het superisolerende beglazing maximaal 1,30 W/m≤K bedraagt.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brakel:
Brakel
Brakel premie premies