Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brecht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brecht

Gemeentepark 1
2960 Brecht
tel03/660 25 50

Premie voor groendaken

Voorwaarden

  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient bij voorkeur vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld of moet minstens onderstaande gegevens bevatten.
  • Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld: naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager; adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst; het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak; een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening; een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld; een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in het desbetreffende artikel.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het maximale bedrag voor de subsidie per aanvraag bedraagt 500 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brecht:
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht premie premies