Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Buggenhout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Buggenhout

Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
tel052/33 95 11

Huisvestingspremie

Eigenaars die hun huis ter beschikking stellen van het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) kunnen een premie verkrijgen, alsook eigenaars of huurders die hun woning aanpassen of verbeteren.
 
Voorwaarden
  • Er dient een verhuurcontract afgesloten te worden met het SVK voor minimum 9 jaar. Indien het contract vervroegd wordt stopgezet dient de premie terugbetaald te worden.
  • Een gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie wordt toegekend als aanvulling op de verbeterings- en aanpassingspremie door de Vlaamse Gemeenschap
  • De bewoner is particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan 3 jaar bedraagt.
  • De verhuurder is een natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens 9 jaar

De SKV-premie bedraagt 350 euro, de VAP bedraagt 25% van de premie van de Vlaamse Gemeenschap, met een maximum van 500 euro.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Buggenhout:
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout premie premies