Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Buggenhout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Buggenhout

Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
tel052/33 95 11

Subsidie voor een warmtepomp

Binnen de kredieten van het budget wordt een subsidie verleend voor het plaatsen warmtepompsystemen in particuliere woningen.
 
Voorwaarden
 • Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Buggenhout liggen, komen voor zover op het moment van de subsidieaanvraag nog niet begonnen is met de werkzaamheden, in aanmerking voor de subsidie.
 • In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden
 • De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager: oftewel de eigenaar van het gebouw ofwel de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
 • De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw; water zorgt voor de warmteafgifte; de COP van de warmtepomp bedraagt minstens 3.4, gemeten volgens de 'standaard rating conditions' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig
 • Warmtepompboilers hebben een COP die minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3
 • De collector van thermische zonne-installaties is getest en conform aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen is getest en conform aan EN 12977
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.

Deze subsidie bedraagt
 • 200 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming;
 • 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 100 euro per adres;
 • 300 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water

Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van subsidies voor verschillende technieken is toegestaan.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Buggenhout:
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout premie premies