Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De Haan: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van De Haan

Leopoldlaan 24
8420 De Haan
tel059/24 21 24

Premie voor een zonneboiler

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen subsidies verlenen voor de installatie van zonneboilers als alternatieve energiebron op woningen en woongebouwen op het grondgebied De Haan.

Voorwaarden

  • de plaatsing moet in overeenstemming zijn met de regels van goed vakmanschap.
  • de installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
  • op het desbetreffend woongebouw of de woning dient minstens één persoon te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden;
  • bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
  • de installatie voor de verwarming van een zwembad komt niet in aanmerking.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag wordt bepaald als volgt:

  • 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een systeem voor de verwarming van sanitair water en gebouwen (zonneboiler), met een maximum van € 250,00 per woongebouw.

Per woongebouw kan maximaal één subsidie vallend onder een fotovoltaïsch systeem of een verwarmingssysteem worden toegekend, met telkens een maximum van € 250,00 per systeem per woongebouw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio De Haan:
De Haan premie premies