Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De Pinte: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van De Pinte

Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel09/280 80 80

Subsidie voor natuurverven

Het gemeentebestuur zal vanaf 1 maart 2011 binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten het toepassen van natuurverf en aanverwante afwerkingsproducten financieel aanmoedigen volgens de voorwaarden van dit reglement.
 
Voorwaarden
 • De schilderwerken worden uitgevoerd in een particuliere woning / handelspand / kantoorgebouw / verenigingslokaal / schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente De Pinte.
 • De schilderwerken worden door de aanvrager of door een door VIBE erkend geregistreerd aannemer uitgevoerd.
 • Per adres kan per jaar slechts één aanvraag ingediend worden.
 • Na toekenning van een toelage kan pas vijf jaar later een nieuwe aanvraag worden ingediend voor hetzelfde te schilderen oppervlak. Voor buitenschrijnwerk echter kan na twee jaar reeds een nieuwe premie worden aangevraagd voor hetzelfde te schilderen oppervlak.
 • De subsidie is toepasbaar op natuurverven en aanverwante afwerkingsproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen:
  • verven, lakken, vernissen, beitsen en aanverwante
  • oliën, wassen en aanverwante
  • leempleisters
 • Indien de gebruikte producten voorkomen op de lijst databank van VIBE vzw komen de producten steeds in aanmerking voor subsidie. In geval van een nieuw product of een product dat niet voorkomt in de databank van VIBE vzw, stelt de bevoegde ambtenaar of de door de gemeente gemandateerde controleur (VIBE vzw) vast of het product voldoet aan de criteria voor natuurverven.
 • De verf wordt gebruikt op grondgebied van De Pinte.
Bedrag van de premie
Het bedrag van de subsidie per aanvrager en per gebouw bedraagt 25% van de totale kostprijs van de verven (inclusief BTW) met een maximum van 250 EUR. Aannemers/schilders uit de gemeente De Pinte die een cursus ‘schilderen met natuurverf’ van VIBE vzw volgen, en vervolgens een VIBE-erkenning aanvragen, worden betoelaagd met een subsidie van 50 % van de inschrijvingsprijs van de cursus, met een maximum van 100 EUR per bedrijf.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio De Pinte:
De Pinte premie premies