Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Deerlijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Deerlijk

Harelbekestraat 27
8540 Deerlijk
tel056/69 47 20

Premie voor een gescheiden riolering

Voorwaarden

 • Enkel bestaande (meergezins)woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
 • De premie wordt enkel toegekend indien de aanleg van een gescheiden privaat afvoersysteem niet verplicht wordt gesteld door een goedgekeurde verordening of een afgeleverde verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning.
 • De premie wordt toegekend aan de eigenaar of aan de bewoner (mits schriftelijk akkoord van de eigenaar) van de woning.
 • Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de afkoppelingswerken uitgevoerd worden:
  • overeenkomstig de VLAREM-wetgeving;
  • conform de plannen en afspraken met de afkoppelingsadviseur, aangesteld door het gemeentebestuur;
  • uiterlijk voor de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg.

Bedrag van de premie

Het premiebedrag wordt als volgt samengesteld:

 • Indien de particulier de werken zelf uitvoert, wordt de subsidie vastgesteld op 50 % van de bewezen materiaalkosten.
 • Indien de afkoppelingswerken gedeeltelijk door de particulier zelf en gedeeltelijk door een aannemer worden uitgevoerd wordt voor het vaststellen van de subsidie de som genomen van 25 % van de bewezen aannemingskosten en 50 % van de bewezen materiaalkosten.

De premie is éénmalig per bestaande woning en bedraagt maximaal 500 euro voor open en halfopen bebouwing en maximaal 200 euro voor gesloten bebouwing. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten voor de rioleringswerken en de hiermee gepaard gaande opbraak- en verhardingswerken. Beplanting komt niet in aanmerking.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Deerlijk:
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk premie premies