Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Deerlijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Deerlijk

Harelbekestraat 27
8540 Deerlijk
tel056/69 47 20

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterput bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw op voorwaarde dat de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten. De premie wordt verleend indien de aanleg gebeurde na 31 december 2013 en voldoet aan de voorwaarden vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterput indien aangelegd na 31 december 2013 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw op voorwaarde dat de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een infiltratie- of buffervoorziening indien aangelegd na 31 december 2013 op voorwaarde dat de infiltratie- of buffervoorziening niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten. Deze infiltratie- of buffervoorziening moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie, de infiltratie- en buffervoorziening dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' en in 2de instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Bedrag van de premie

De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro. De premie voor de aanleg van een infiltratie- of buffervoorziening bedraagt 250 euro. De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie kan niet gecumuleerd worden met de premie voor de aanleg van een infiltratie- of buffervoorziening.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Deerlijk:
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk
Deerlijk premie premies