Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Denderleeuw: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Denderleeuw

A.De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel053/64 06 40

Premie voor het scheiden van hemel- en afvalwater

Voorwaarden

 • De subsidie wordt toegekend voor afkoppelingswerken bij bestaande woningen waar de verplichte gescheiden afvoer van afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater niet in de stedenbouwkundige vergunning m.b.t. de woning werd opgenomen.
 • Het hemelwater mag niet op een gemengde riolering worden aangesloten.
 • Het bestaande gebouw moet binnen de gemeentegrenzen vallen.
 • De subsidie kan slechts eenmaal per woning worden toegekend.
 • De afkoppeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen en onder toezicht van de afkoppelingsdeskundige.
 • De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en nietverontreinigd hemelwater zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de 'krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van de goede praktijk';
  • de installatie dient te voldoen aan het reglement op de rioolaansluitingen van de gemeente Denderleeuw;
  • de installatie dient een permanent karakter te hebben;
  • de gebruikte materialen zijn minimum gelijkwaardig aan deze die voorkomen op de lijst die door de afkoppelingsdeskundige bij het plan van de uit te voeren werken werd gevoegd.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent de gemeente Denderleeuw een subsidie voor de scheiding van afval- en hemelwater op privé-terrein. De subsidie bedraagt maximaal 1.500 euro, respectievelijk 2.000 euro met sociale correctie, afhankelijk van de hoogte van de bewezen kosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Denderleeuw:
Denderleeuw
Denderleeuw
Denderleeuw
Denderleeuw
Denderleeuw
Denderleeuw premie premies