Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Dendermonde: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Dendermonde

Franz Courtensstraat 11
9200 Dendermonde
tel052/25 10 11

Stedelijke renovatiepremie

Voorwaarden

  • Enkel particulieren, hiermee wordt bedoeld de eigenaar-bewoner en eigenaar-verhuurder, hebben recht op de premie indien het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedraagt dan 41.000 EUR. Dit bedrag mag verhoogd worden met 1.000 EUR per persoon ten laste.
  • Het bewijs van inkomen wordt geleverd door het aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar vóór het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt.
  • Zowel bij gehuwden als feitelijk samenwonenden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen van beide personen genomen.
  • Wanneer voor dat jaar geen inkomen kan worden aangegeven, wordt het inkomen in aanmerking genomen van het eerstvolgende jaar waarin een inkomen genoten werd.
  • Voor het bekomen van de aanpassingspremie wordt alleen rekening gehouden met het inkomen van de bejaarde of de gehandicapte voor wie de aanpassingen aan de woning uitgevoerd werden, en met het inkomen van hun eventuele partner.
  • Indien de eigenaar -niet bewoner de premie aanvraagt dient hij er zich schriftelijk toe te verbinden aan de woning een woonbestemming te geven gedurende 9 jaar te rekenen vanaf de datum van de beëindiging van de betoelaagbare werken.
  • De aanvrager kan ten hoogste drie aanvragen overeenkomstig dit besluit indienen binnen een termijn van tien jaar, met dien verstande dat de volgende aanvraag geen betrekking mag hebben op een onderdeel dat voordien, ook voor het in werking treden van het huidige reglement, reeds werd betoelaagd.

Bedrag van de premie

Het premiebedrag voor het uitvoeren van verbeteringswerken kan maximaal 1.000 EUR bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Dendermonde:
Dendermonde
Dendermonde
Dendermonde
Dendermonde
Dendermonde
Dendermonde premie premies