Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Dessel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Dessel

Hannekestraat 1
2480 Dessel
tel014/38 99 20

Subsidie voor de aanplanting van kleine landschapselementen

Het tot stand brengen van lijnvormige elementen met behulp van aanplantingen kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • een perceel gelegen in de gemeente Dessel.
 • een plantensoort, voorkomend op de lijst, van subsidieerbare bomen en struiken.
 • een aanplanting uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementeringen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen, ...).
 • plantsoen met een minimale afmeting van 60-80 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters, en 8-10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.
 • hagen, taluds, graften, haagkanten, houtwallen dienen een minimum lengte van 20 m te hebben.
 • bomenrijen moeten een minimum lengte van 50 m hebben en de bomen moeten voorzien worden van een steunpaal en boomband.
 • afstand tussen het plantsoen:
  • hagen enkel bestaande uit sleedoorn: maximaal 4 planten per meter.
  • hagen of haagkanten bestaande uit andere soorten of een mengeling van soorten: 3/m.
  • taluds, graften, houtkanten en houtwallen: 1,5 m te planten in driehoeksverband.
  • bomenrij:minimum aantal bomen: 5, plantafstand: tussen 10 en 15 m.
 • Beplantingen opgelegd in bouw- en/of exploitatievergunningen vallen niet onder dit reglement.
 • De subsidie kan enkel worden aangewend voor het plantsoen; steunpalen, meststoffen, uurlonen, ... komen niet in aanmerking. Enkel het aangeslagen plantsoen kan worden gesubsidieerd, het afgestorven plantsoen kom niet in aanmerking. 
 • De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan. Met vellen of rooien wordt gelijkgesteld het aan lijnvormige elementen schade toebrengen of deze verminken of vernielen door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. Met vellen of rooien wordt niet gelijkgesteld het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan lijnvormige elementen, gebruikt voor de afbakening van percelen, door middel van krammen en dergelijke, voor zover deze lijnvormige elementen effectief deel uitmaken van de afsluiting.
De aanvraag dient minimaal één maand vóór de aanvang van de uitvoering van de werken worden ingediend.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Dessel:
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel premie premies