Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Dessel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Dessel

Hannekestraat 1
2480 Dessel
tel014/38 99 20

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden
 • De hemelwaterput mag gemaakt zijn van kunststof, beton of metselwerk, maar moet uitgevoerd zijn volgens de regels van de goede praktijk. Hij dient waterdicht afgewerkt te worden.
 • De hemelwaterput moet voorzien zijn van volgende elementen :
  • Een aanvoerleiding met voorfilter voor hemelwater
  • Een bijvulleiding voor drinkwater
  • Een overloop naar een infiltratievoorziening, gracht, oppervlaktewater of riool (bij ontstentenis van één van de voorgaande mogelijkheden)
  • Een minimum niveaudetectie die automatisch de bijvulling beveelt
  • Een pompleiding met aanzuigdispositief welke toelaat steeds water aan te zuigen op ongeveer 15 cm onder het wateroppervlak
  • Een deksel en mangat
 • De overschakeling op leidingwater dient verplicht volgens de code van goede praktijk gerealiseerd te worden. Er mag geen rechtstreeks contact zijn tussen de hemelwater- en drinkwaterleiding.
 • Op de hemelwaterput moet een elektrische pomp geïnstalleerd zijn. Een WC of wasmachine moet aangesloten zijn om conform te zijn met de code van goede praktijk. Andere aftappunten, liefst zoveel mogelijk, mogen aangesloten zijn.
 • Bij de aftappunten voor regenwater moet een sticker of aanduiding worden voorzien met de vermelding : “geen drinkwater”.
 • Minimum de helft van de dakoppervlakte dient aangesloten te worden op de hemelwaterput.
 • Het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 liter. Per 100 m² dakoppervlak dient de inhoud van de hemelwaterput 5.000 liter te bedragen.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratiesysteem. De overloop mag echter ook afgeleid worden naar een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater aangesloten worden op de openbare riolering.
 • Infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering, als alternatief voor hemelwaterherbruik, hebben een buffervolume in functie van het afvoerdebiet.
 • Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² aan verhard oppervlak aangesloten.
 • Voor de afkoppeling van de regenwaterafvoer van het openbaar rioleringsnet is een inspectieputje ter hoogte van de rooilijn verplicht.
Bedrag van de premie
De premie is éénmalig per locatie en bedraagt voor :
 • Een hemelwaterput bij een bestaande woning of vernieuwbouw : € 250
 • Een hemelwaterput bij een nieuwe woning : € 125
 • Een infiltratievoorziening bij een bestaande woning of vernieuwbouw : € 250
 • Een infiltratievoorziening bij een nieuwe woning : € 125
De premie omvat een terugbetaling van alle kosten met een maximum van € 1.000 mits voorlegging van relevante facturen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Dessel:
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel premie premies