Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Diest: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Diest

Grote Markt 1
3290 Diest
tel013/31 21 21

Premie voor een zonneboiler

Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt een premie verleend voor de plaatsing van een zonneboiler, met name:
 • voor vergunde woningen: 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en inclusief BTW), met een maximum van € 200 per adres;
 • voor vergunde bedrijfsgebouwen en gemengde gebouwen (d.i. woning en bedrijfsgebouw): 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing maar exclusief BTW), met een maximum van € 200 per adres.  

Voorwaarden
 • De premie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast.
 • Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke instelling of overheid, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen premies 90 % van de totale kostprijs van de installatie niet overschreden wordt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de stedelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 90 %.
 • Enkel installaties die geplaatst worden in vergunde woningen en bedrijfsgebouwen en die volledig op het grondgebied van de stad Diest liggen, komen in aanmerking.
 • De plaatsing moet geschieden door een erkend vakman, in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het laten plaatsten van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend:
  • hetzij als eigenaar van het gebouw;
  • hetzij als gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft mede ondertekend.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Diest:
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest premie premies