Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Diksmuide: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Diksmuide

Heernisse 6
8600 Diksmuide
tel051/51 91 51

Saneringspremie voor klein comfort

Wanneer u een eerste toilet met spoeling en een eerste bad en/of douche installeert, kan u hiervoor een premie bekomen.
 
Voorwaarden
 • de aanvraag wordt ingediend, op de daartoe voorziene formulieren, vóór de aanvang van de werken;
 • de uitbetaling van de gemeentelijke saneringspremie zal geschieden:
  • op voorwaarde dat de werken binnen het jaar volgend op de aanvraag zijn uitgevoerd;
  • op voorlegging van gedetailleerde facturen (geen kasticketten, bestelbons; verzendingnota's, ... );
  • de facturen moeten zijn opgemaakt op naam van de aanvrager;
  • zowel facturen van aangekochte materialen als facturen voor uitgevoerde werken komen in aanmerking;
  • de factuur voor het plaatsen van een eerste binnen-wc met spoeling moet minimum 150, - euro bedragen;
  • de factuur voor het plaatsen van een eerst bad- of douchekamer moet minimum 750,- euro bedragen ;
  • de premie kan slechts verleend worden voor werken aan een privéwoning die reeds 15 jaar oud is;
  • voor het verkrijgen van de premie mag men slechts eigenaar zijn van één bebouwd onroerend goed bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in België of in het buitenland. Daarvoor moeten de eigenaars een attest voorleggen afgeleverd door het Kantoor der Registratie en Domeinen van hun woongebied dat bevestigt dat zij eigenaar zijn van één enkel bebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in België of in het buitenland.
 • Volgende werken komen in aanmerking:
  • het installeren van een eerste binnen wc met spoeling en de noodzakelijke rioleringswerken en verbouwingswerken;
  • het installeren van een eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken.

Bedrag van de premie

 • voor een eerste binnen wc met spoeling : bedrag van de facturen met een min. van 150,- euro en een max. van 250,- euro;
 • voor een eerste bad- of douchekamer :500,- euro.

De premie bedraagt maximum 750 euro en kan voor dezelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden per categorie van werken.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Diksmuide:
Diksmuide
Diksmuide premie premies