Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Dilbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Dilbeek

Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
tel02/451 68 00

Inbraakpreventie premie

Binnen de perken van het bedrag dat daartoe is voorzien op de jaarlijkse begroting verleent het college van burgemeester en schepenen een éénmalige premie aan personen die technopreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun particuliere woning, gelegen op het grondgebied van Dilbeek, en die hiertoe een aanvraag hebben ingediend volgens de hiernavolgende voorschriften.

Voorwaarden

  • Enkel die woningen komen in aanmerking voor de premie waarbij alle maatregelen werden uitgevoerd die tijdens het verplicht voorafgaand advies van de technopreventief adviseur werden aangeraden.
  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de woning en moeten het risico van inbraak voor de woning verkleinen. 
  • De aanvragen moeten ingediend worden via de hiervoor beschikbare formulieren.
  • De premie moet worden aangevraagd door de bewoner van het huis, die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van het huis, die eventueel elders zijn domicilie heeft.


Bedrag van de premie
De inbraakpreventie premie bedraagt 25% van de netto aankoop- en / of installatiekosten en dit met een maximumbedrag van 200 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Dilbeek:
Dilbeek
Dilbeek
Dilbeek
Dilbeek
Dilbeek
Dilbeek premie premies