Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Duffel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Duffel

Gemeentestraat 21
2570 Duffel
tel015/31 12 02

Premie voor de aanpanting van kleine landschapselementen

De aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, haagkanten, hoogstammige vruchtboomgaarden, houtkanten of bomenrijen op percelen gelegen in landelijk gebied wordt gesubsidieerd. De premie dient 1 maand voor de werken aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De premie bedraagt per aanvrager per jaar maximum 247,89 en mag de 75% van de kostprijs niet overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Duffel:
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel premie premies