Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Edegem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Edegem

Kontichstraat 19
2650 Edegem
tel03/289 26 50

Subsidie voor een individuele waterzuiveringsinstallatie

Een gemeentelijke premie voor de bouw van individuele waterzuiveringsinstallatie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
  • het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen;
  • het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B;
  • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
  • de installatie dient gebouwd en geŽxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk;
  • het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden.
  • De subsidieaanvraag dient ingediend bij het gemeentebestuur van Edegem op het door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Op eenvoudig verzoek dient de bouwheer een afschrift van de facturen aan de door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar voor te leggen. 
Bedrag van de premie
De gemeentelijke premie bedraagt - onafhankelijk van de kostprijs van de installatie - 500 EUR. De premie wordt aan de eigenaar of mits toestemming van de eigenaar aan de huurder/gebruiker van de woning of woongebouw gelegen op grondgebied van gemeente Edegem slechts eenmalig toegekend. 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Edegem:
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem premie premies