Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eeklo: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Eeklo

Industrielaan 2
9900 Eeklo
tel09/218.28.20

Premie voor een hakselaar

Voorwaarden

 • De betoelaging wordt slechts éénmalig toegekend per gezinssamenstelling (gedomicilieerd op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten van de I.V.M.) of vereniging (met zetel op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten van de I.V.M. én erkend door het gemeentebestuur als sociaal-culturele, jeugd- of sportvereniging).
 • Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de hakselaar voldoen aan de volgende eisen:
  • CE-markering
  • max. gegarandeerd geluidsvermogen lager of gelijk aan 105 dBA (LwA), gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG
  • minimale doorvoerdiameter van 35 mm
  • aangekocht na 1 januari 2010
 • De subsidieaanvraag dient te geschieden via het daartoe voorziene aanvraagformulier. De uitbetaling van de betoelaging gebeurt na indiening van de bewijsstukken: de aankoopfactuur of het gedetailleerd kasticket, een kopie van de identiteitskaart of een gelijkwaardig officieel document en een kopie van de handleiding die aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 2 wordt voldaan.
 • Alvorens over te gaan tot betaling zal er op basis van de bewijsstukken een evaluatie gebeuren.
 • Aanvragers van de subsidie dienen de hakselaar op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag.
 • Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald worden of worden teruggeëist, verhoogd met administratiekosten ten bedrage van € 50,00.
 • Een gezin of vereniging kan ten vroegste 5 jaar na de uitbetaling van de betoelaging een nieuwe aanvraag tot betoelaging indienen voor de aanschaf van een nieuwe hakselaar.

Bedrag van de premie

De subsidie bedraagt 10% van de aankoopprijs (exclusief btw), met een maximum van € 80,00 per subsidiedossier.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Eeklo:
Eeklo
Eeklo
Eeklo premie premies