Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Erpe-Mere: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Erpe-Mere

Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe-Mere
tel053/60 34 00

Subsidie voor het aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen en hoogstambomen.
 
Voorwaarden
 • Huurders komen in aanmerking mits schriftelijke toestemming van de eigenaar
 • De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met alle wetten, decreten, reglementen en gebruiken van toepassing op dergelijke aanplantingen
 • Aangeplante hagen, haagkanten of houtkanten zijn minimum 50 meter lang, met plantafstanden van 0,3 tot 0,5 m voor hagen en 1 m voor haag- en houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60 cm.
 • Aangeplant beworteld plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm op 1 m hoogte. Plantafstand: 10 tot 15 m. Het betreft minstens 10 bomen.
 • Aangeplante niet bewortelde knotboompoten hebben een hoogte van 2,5 tot 3 m en een stamomtrek van minstens 25 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld. De plantdiepte van de poten bedraagt minstens 50 cm. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 m voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 m voor knotbomen. Het betref minstens 20 bomen.
 • De aanplantingen dienen tegen diervraat beschermd te worden
 • Aangeplante hoogstammige vruchtbomen dienen een minimale takvrije stamhoogte te hebben van minstens 1,8 m. Het betreft minstens 10 bomen met plantafstanden van 10 tot 12 m voor appelaars, 8 tot 10 m voor pere- en kerselaars, 6 tot 8 m voor pruimelaars en 12 tot 15 m voor notelaars.
 • Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een kap-, bouw- of milieuvergunning alsook beplantingen of onderhoudswerken die reeds door andere instanties werden gesubsidieerd komen niet in aanmerking
 • De onderhoudssnoei van knotbomen en vruchtbomen gebeurt tussen november en maart. Jonge bomen krijgen een vormsnoei, volwassen bomen worden periodisch gesnoeid.

Subsidiebedrag
De subsidie dient minimum 3 maand voor de aanvang van de werken aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanplantingspremie bedraagt:
 • 0,4 euro per plant voor hagen, haagkanten of houtkanten
 • 5 euro per boom voor hoogstammig beworteld plantgoed of hoogstammige vruchtbomen
 • 2,5 euro per stuk voor niet bewortelde poten
 • aanleg van een drinkpoel voor vee: subsidie van 60,00 euro

De premie bedraagt maximum 185 euro
 

De onderhoudspremie bedraagt:
 • 0,5 euro per meter voor hagen, om de 2 jaar toekenbaar
 • 1,25 euro per meter voor haagkanten en houtkanten, om de 5 jaar toekenbaar
 • 3,75 euro per boom voor bomenrijen, om de 10 jaar toekenbaar
 • 1,25 euro per vruchtboom, om de 2 jaar toekenbaar
 • 2,5 euro per vruchtboom bij een éénmalig achterstallig onderhoud
 • 3,75 euro per knotboom, om de 7 jaar toekenbaar

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Erpe-Mere:
Erpe-Mere
Erpe-Mere
Erpe-Mere
Erpe-Mere
Erpe-Mere
Erpe-Mere premie premies