Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Essen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Essen

Heuvelplein 23
2910 Essen
tel03/670 01 30

Saneringspremie

Voorwaarden

  • De premieaanvraag moet ten laatste 6 maanden na de datum van ontvangst van het bewijs van akkoord van het Agentschap Wonen Vlaanderen worden ingediend.
  • De premieaanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, op basis van het formulier welke wordt uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen, dat behoorlijk ingevuld en ondertekend dient te worden door de aanvrager, en moet vergezeld gaan van de volgende documenten :
    • voorleggen van het origineel schrijven met het premieattest van Agentschap Wonen Vlaanderen.
    • kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (voor elektronische identiteitskaarten: kopie op papier van de informatie die zich op de chip bevindt).
  • Voor eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar slechts eenmaal een renovatiepremie door de Vlaamse Overheid worden toegekend, bijgevolg kan dit voor de gemeentelijke premie slechts ook eenmaal in voornoemde periode.
  • Werken waarvoor reeds een premie werd bekomen via de gemeentelijke duurzaamheidspremie, komen niet meer in aanmerking voor het verkrijgen van de gemeentelijke saneringspremie.
  • Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen teruggevorderd worden, ongeacht een eventuele gerechtelijke vervolging.
  • De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en verklaart zich hiermee akkoord.

Bedrag van de premie

Een betaling van een percentage van 10 % van het uitbetaalde bedrag door de Vlaamse overheid in het kader van de verbeterings-/aanpassingspremie, met een minimumbedrag van 100,00 €.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Essen:
Essen premie premies