Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Galmaarden: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Galmaarden

Marktplein 17
1570 Galmaarden
tel054/59 61 61

Premie voor alternatieve energie

Vanaf 1 januari 2014 verleent het gemeentebestuur binnen de perken van het goedgekeurde budget een subsidie aan particulieren voor de aankoop met installatie van toestellen voor de opwekking en aanwending van alternatieve energievormen welke met de eventueel noodzakelijke vergunningen geplaatst worden bij regelmatig vergunde woongebouwen, volledig gelegen op het grondgebied van Galmaarden.

Voorwaarden

  • De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, decreten, reglementen, verordeningen, gebruiken en de regels van goed vakmanschap.
  • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het laten plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • De aanvrager verbindt er zich toe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet minstens 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden.

Bedrag van de premie

Per toegepaste alternatieve energievorm kan een subsidie van 125 euro worden aangevraagd en dit bij een minimale investering van 3.000,00 euro exclusief btw per installatie. De maximum totale subsidie voor toepassing van voornoemde alternatieve energievormen wordt vastgesteld op 250,00 euro per woongelegenheid. De combinatie van de verschillende alternatieve energievormen is mogelijk.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Galmaarden:
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden premie premies