Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Gavere: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Gavere

Markt 1
9890 Gavere
tel09/384 53 11

Premie voor de aanplanting van lijnvormige elementen

Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en voor zover ze voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • Vallen binnen de gebieden vermeld in art. 10 tot en met 15 van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen zijnde de diverse types agrarisch gebied en natuurgebied, parkgebied en bufferzones.
  • De lijnvormige beplanting moet minstens 50 m lang zijn.
  • Ze moet bestaan uit inheemse planten waarbij naar gelang de bodemtypering enkel die soorten worden geplant die er van nature uit thuishoren.
  • De aanplanting dient te gebeuren conform alle wettelijke bepalingen ter zake.
  • De beplanting wordt uitgevoerd met bosplantsoen van minstens 40 cm hoog voor de aanplant van hagen en houtkanten en met plantsoen van minstens 10 cm stamomtrek op 1 m hoogte van de stam bij aanplant van bomenrijen.
  • De aanvraag voor subsidie dient te slaan op nieuwe aanplant. Opgelegde aanplant in het kader van de bouwverordening op de beplantingen kunnen niet in aanmerking komen voor subsidie.
  • Aanplantingen in tuinen komen niet in aanmerking voor subsidie, aanplantingen op landbouwerven komen wel in aanmerking.
Bedrag van de premie
De subsidie bedraagt voor bosplantsoen 0,25 euro per plant en voor plantsoenen van 10 cm stamomtrek op 1 m hoogte 4,96 euro per plant. Elke aanvrager kan in de loop van hetzelfde kalenderjaar een maximale subsidie bekomen van 247,89 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Gavere:
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere premie premies