Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Gingelom: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Gingelom

Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
tel011/88 10 31

Gemeentelijke aanpassings- en/of verbeteringspremie

Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten, en voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement bepaald, verleent de gemeente Gingelom een premie aan natuurlijke personen voor het functioneel verbeteren van woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente waarvan de woonkwaliteit onvoldoende is :

 • en verbeteringspremie voor verbeteringswerken die betrekking hebben op het elimentair basiscomfort aan een woning waarvan de eerste ingebruikname minstens 25 jaar geleden gebeurde.
 • Een verbeteringspremie voor verbouwingswerken met het doel overbevolking te verhelpen
 • Een aanpassingspremie voor aanpassingswerken die betrekking hebben op de aanpassing van de technische en sanitaire uitrusting of van de constructieonderdelen van de woningen aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonend bejaard of gehandikapt gezindslid.


De werken die in aanmerking komen voor een premie

 • voor het uitvoeren van saneringswerken
  • vernieuwing van minimum de dakbedekking van het hoofdak
  • vernieuwing van ramen en buitendeuren (eventueel samen met rolluiken)
  • installeren van een badkamer
  • installeren van een WC met spoeling
  • vernieuwing van de electrische installatie
 • voor de verbouwingspremie om overbevolking tegen te gaan
  • de verbouwingswerken om overbevolking op te lossen moeten betrekking hebben op de uitbreiding van woon-, kook en/of slaapruimten overeenkomstig de samenstelling van het gezin.
  • De woning moet voldoen aan volgende minimumnormen
  • woonkamer : 16m² voor alleenstaande + 2m² per bijkomende inwonende persoon
  • keuken : 6m² voor alleenstaande + 2m² per bijkomende inwonende persoon
  • slaapkamer :
   • 1 persoon : min. 6,5m²
   • 2 personen : min. 10m²
   • 3 personen : min. 15m²
  • aantal slaapkamers :
   • één slaapkamer voor aanvrager en partner
   • één slaapkamer per kind/groep van 2 of 3 kinderen van hetzelfde geslacht
   • één slaapkamer per groep van 2 of 3 kinderen, verschillend geslacht en jonger dan 10 jaar
   • één slaapkamer per bijkomende persoon of echtpaar.
 • voor de aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten
  • toegankelijk maken van de woning
  • bereikbaarheid van de lokalen
  • aangepaste uitrustingen (technische installaties, centrale verwarming en sanitaire uitrusting)


Het bedrag van de premie
Voor de verbeteringspremie

 • € 375 voor het vernieuwen van minimum de dakbedekking van het hoofddak
 • € 140 per gevel, met een maximum van € 280 voor het vernieuwen van buitenramen en buitendeuren
 • € 140 voor het installeren van een badkamer
 • € 90 voor het installeren van een WC met spoeling
 • € 90 voor het vernieuwen van de electrische installatie, verhoogd tot € 230 en de vernieuwing betrekking heeft op de volledige elektrische installatie en een keuringsattest van een erkend controleorganisme bij de betrokken factuur wordt gevoegd.
 • Het bedrag van de facturen moet ten minste het dubbele van de premie bedragen.

Voor de verbouwingspremie om overbevolking tegen te gaan

 • 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, BTW inbegrepen, afgerond tot op het lagere duizendtal, met een maximum-premiebedrag van € 460.

Voor de aanpassingspremie

 • 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, BTW inbegrepen, afgerond tot op het lagere duizendtal, met een maximum premiebedrag € 620.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Gingelom:
Gingelom
Gingelom
Gingelom
Gingelom
Gingelom
Gingelom premie premies