Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Grimbergen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Grimbergen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
tel02/260 12 11

Premie voor buitenmuurisolatie

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent de gemeente Grimbergen een premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie van €4/m², met een maximum van € 500 per gebouw. De aanvragen worden verwerkt via Eandis. De aanvrager dient dus enkel een aanvraagformulier naar Eandis te versturen. Voor de gemeente gelden dezelfde voorwaarden als vastgelegd in het reglement van Eandis.

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie buitenmuurisolatie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de Rd-waarde, de lambdawaarde, het aantal opgevulde m2 , de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www. butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur

 • De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
 • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 3,0 m²K/W te komen.
 • De premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Bedrag

 • Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur: uitvoering door een aannemer: 4 euro/m² met een maximum van 500 euro
 • Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
 • De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Grimbergen:
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen premie premies