Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Haacht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Haacht

Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
tel016/26 94 56

Gemeentelijke aanpassingspremie

Voorwaarden

Voor de betrokkene moet een besluit tot uitbetaling van een aanpassingspremie – zoals goedgekeurd in de provincieraad van Vlaams-Brabant op 20 oktober 2009 – genomen zijn door de provincie Vlaams-Brabant voor aanpassingswerken voor ouderen en personen met een handicap.

Bedrag van de premie

Aan de rechthebbende wordt een gemeentelijke aanpassingspremie toegekend die 50 % bedraagt van het bedrag dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgekeerd voor aanpassingswerken. De gemeentelijke premie kan in geen geval meer bedragen dan het restbedrag, zijnde het bedrag dat ten laste blijft van de betrokkene nadat van de kostprijs van de werken alle premies die voor dezelfde werken worden toegekend door de provincie en andere subsidiërende instanties werden afgetrokken. De totale premie van de gemeente bedraagt maximum € 1.000 per aanvraag. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen moet het restbedrag minstens € 50 bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Haacht:
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht premie premies