Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hamme: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hamme

Marktplein 1
9220 Hamme
tel052/47 55 11

Premie voor winkelgevelrenovatie

Voorwaarden

 • De subsidie betreft enkel:
  • Detailhandelszaken buiten het kernwinkelgebied;
  • Horecazaken binnen het volledig grondgebied van Hamme;
  • Gebouwen die minimum 10 jaar oud zijn;
  • Gevels die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein en palen aan de openbare weg;
  • Gebouwen die geen uiterlijke tekenen vormen van verval.
 • Het handelspand moet ten minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht. Na afloop van de werken mag de gevel geen gebreken meer vertonen en dient de gevel verder te worden onderhouden.
 • Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiering voor zover:
  • Ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
  • De noodzakelijke vergunningen bekomen zijn;
  • Ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

Bedrag van de premie

De toekenning van de premie wordt als volgt omschreven:

 • Het bedrag van de premie wordt per gebouw vastgelegd op 500 euro.
 • Het bedrag van de werken wordt door de aanvrager bewezen aan de hand van officiële facturen op naam van de aanvrager, voor voldaan ondertekend.
 • De werken moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst door aannemers en onderaannemers, die voldaan aan de wetgeving inzake de registratie en erkenning van aannemers.
 • Per gebouw en per premieaanvrager kan slechts éénmaal een premie worden toegekend. Wie een zakelijk recht heeft op verscheidene gebouwen in Hamme kan per kalenderjaar één gevelpremie per gebouw aanvragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hamme:
Hamme
Hamme premie premies