Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hamme: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hamme

Marktplein 1
9220 Hamme
tel052/47 55 11

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De plaatsing van een hemelwaterinstallatie met hergebruik van hemelwater komt in volgende woningen in aanmerking voor subsidiëring:
  • woningen gebouwd voor 29 juni 1999 (besluit van de Vlaamse Regering inzake de vaststelling van een algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten);
  • woningen gebouwd tussen 29 juni 1999 en 31 december 2013 met een dakoppervlakte van minder dan 75m²;
  • woningen gebouwd na 1 januari 2014 met een dakoppervlakte van minder dan 40m².
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 l. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein. De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hamme:
Hamme
Hamme
Hamme
Hamme
Hamme premie premies