Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hasselt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hasselt

Groenplein 1
3500 Hasselt
tel011/23 90 06

Subsidies voor landschapsonderhoud

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een toelage verlenen voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.

Het stadsbestuur is zich sterk bewust van de uitzonderlijke troeven waarover Hasselt beschikt op landschappelijk vlak. Ze stelt dan ook alles in het werk om deze kwaliteiten te bewaren. Een belangrijke stap hierbij is de aanpassing van het oude subsidiereglement voor kleine landschapselementen. Iedereen kent ze wel, de veedrinkpoelen, de meidoornhagen de houtkanten en de hoogstamboomgaarden enz. Stilaan verdwijnen ze door de veranderde landbouwmethodes en door functieverlies terwijl ze nochtans een wezenlijke bijdrage betekenen aan een mooi landschap. Daarom is het oude subsidiereglement waarmee de inwoners een deel van de kosten voor sommige ingrepen op vlak van landschapsonderhoud kunnen terugkrijgen, aangepast. De bedragen zijn opgetrokken en de voorwaarden aangepast. Op die manier worden de eigenaars gestimuleerd om toch die oude poel nog te onderhouden, een oude haag nog te scheren of een boomgaard te onderhouden.

Voor de toepassing van het nieuwe reglement werkt de stad nauw samen met het Regionale Landschap Haspengouw en Voeren. Zij hebben de kennis en de mensen in huis om de Hasselaren die zich willen inzetten voor een mooi Hasselts buitengebied, te adviseren en te ondersteunen. Bij het Landschapsloket kan u ook terecht voor alle mogelijke hulp bij het invullen van uw aanvraag.

Streekeigen beplanting
De subsidieregeling heeft betrekking op de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, nl. hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen. Er moet echter wel steeds gekozen worden voor streekeigen boom- en struiksoorten, waarbij er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor onze streek typische landschap en natuur. Ook bij de aanleg van een poel mogen er enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan ontwikkelen. Exoten moeten verwijderd worden.
 
Kiezen voor streekeigen soorten heeft talrijke voordelen. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben een langere levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke weersgrillen, ziekten en (insecten)plagen. Streekeigen planten zorgen voor een vrolijk en wisselende kleurenpallet het hele jaar door en trekken de plaatselijke dierenwereld (insecten, vlinders, vogels, egels, ...) aan.

Toegekende bedragen

 • aanleg haag: 1,5 euro/m
 • onderhoud haag: 0,5 euro/m
 • aanplant heg: 1,5 euro/m
 • onderhoud heg: 0,5 euro/m
 • aanplant houtkant: 0,5 euro/m² 
 • onderhoud houtkant: 0,14 euro/m²
 • aanplant hoogstamfruitboom: 35 euro
 • onderhoud hoogstamfruitboom: 30 euro max (eenmalig)
 • aanplant poel: 200 euro
 • onderhoud poel: 100 euro 
 • aanplant loofboom: 2,5 euro/stek
 • onderhoud loofboom: 15 euro/boom niet voorzien 
 • aanplant knotboom: 2,5 euro/stek
 • onderhoud knotboom: 15 euro/boom 10 euro 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hasselt:
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt premie premies