Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hechtel-Eksel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hechtel-Eksel

Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
tel011/73 40 37

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een premie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de premie moet de aanplanting aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Plantafstanden: 
  • Hagen: 4 planten per meter
  • Hagen bestaan uit een mengeling van soorten: 2 planten per meter
  • Houtkanten, houtwallen: 1.5 m te planten in driehoeksverband.
  • Het plantgoed heeft een minimumformaat van 40-60 cm
 • Bomen moeten voorzien worden van een steunpaal en een boomband, met uitzondering van de stekken. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 meter voor knotbomen. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm. 
 • In geval van hoogstammige fruitbomen heeft het plantgoed een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm. De aanvrager zal de nodige voorzorgsmaatregelen om eventuele vraat bij ingeschaard vee te voorkomen door middel van een degelijke boomkort. Bovendien zal er per boom steeds een steunpaal aangebracht worden. Volgende plantafstanden dienen in acht genomen te worden:
  • appel: 10-12 m
  • peer: 8-10 m
  • kers: 8.10 m
  • pruim: 6-8 m
  • noot: 12-15 m
 • De aanplanting van hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en dreven, uitgezonderd de hoogstammige fruitbomen, moet bestaan uit soorten voorkomend op de lijst van streekeigen planten. Het plantgoed dient te worden aangekocht bij een ter zake gespecialiseerde verkoper die daartoe een officiële factuur aflevert.

Bedrag van de premie

Aanplant

 • Voor een haag, haagkant, houtwal, houtkant: 0.5 euro per plant
 • Voor een bomenrij: 51 euro per stuk of 2.5 euro per stuk voor stekken
 • Voor hoogstammige fruitbomen: 15 euro per boom

Onderhoud

 • Hagen: 1 euro per lopende meter. De premie wordt maximaal 1 keer per jaar uitgekeerd.
 • Houtkanten en houtwallen: 1 euro per m². De premie wordt maximaal om de 5 jaar uitgekeerd.
 • Bomenrijen of dreven: 0.75 euro per boom van een bomenrij of dreef. De bomen hebben een minimum omtrek van 50 cm op 1.2 m hoogte. De premie wordt jaarlijks uitgekeerd.
 • Knotbomen: 5 euro per boom. De premie wordt slechts om de 5 jaar uigekeerd.
 • Hoogstammige fruitbomen: 0.75 euro per boom. De premie wordt jaarlijks uitgekeerd.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hechtel-Eksel:
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel premie premies