Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Herk-de-Stad: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Herk-de-Stad

Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad
tel013/55 17 85

Premie voor het in stand houden van zwaluwkolonies

Voorwaarden

 • De aanvrager moet bewoner of gebruiker zijn van het gebouw waarop of waarin de nestgelegenheden zich bevinden.
 • De nestgelegenheden waarop de aanvraag betrekking heeft, moeten gelegen zijn op het grondgebied van Herk-de-Stad.
 • De nestgelegenheden dienen in het jaar van de aanvraag effectief bezet te zijn met de soorten
  zoals vermeld in Artikel 1.
 • De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie moet tussen 15 mei en 15 juli van het lopende budgetjaar ingediend worden. Indien 15 juli valt op een zaterdag, zondag, feestdag of gemeentelijke sluitingsdag dan wordt de termijn van indienen verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
 • Voor iedere aanvraag moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ingediend worden.
 • Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
 • Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden op het adres vermeld in Artikel 5 of kan van de gemeentelijke website worden gehaald.
 • De datum van ontvangst van de aanvraag bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing op tijdigheid.
 • Indien de aanvrager zijn subsidieaanvraag niet tijdig heeft ingediend, zal hij hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Bedrag van de premie

 • Minder dan 3 nesten: 20 EUR.
 • 3 tot en met 6 nesten: 35 EUR.
 • 7 of meer nesten: 50 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Herk-de-Stad:
Herk-de-Stad
Herk-de-Stad
Herk-de-Stad
Herk-de-Stad
Herk-de-Stad
Herk-de-Stad premie premies