Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Herselt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Herselt

Kerkstraat 1
2230 Herselt
tel014/53 98 00

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

 • Een extensief groendak met minstens draineer, substraat en vegetatielaag.
 • De aanvrager is particulier en het groendak wordt aangelegd op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • Op een woning of een ander gebouw in Herselt dat wettelijk vergund is.
 • Indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is moet deze vóór de aanleg verkregen zijn.
 • Een minimale oppervlakte van 5m².
 • Het groendak moet minimum 10 jaar in goede staat behouden worden of de subsidies kunnen teruggevorderd worden.
 • De gemeente behoudt het recht om controle uit te oefenen over de installatie.
 • Bij verkoop van het gebouw moet in de verkoopsakte vermeld worden dat de nieuwe eigenaar het groendak verder in goede staat moet onderhouden en dit voor de rest van de periode van 10 jaar na de toekenning van de subsidie.
 • Het is aan te raden vooraf een bouwkundig gekwalificeerd persoon te raadplegen voor de beoordeling van de draagkracht van de dakconstructie.
 • Subsidie kan slechts 1 maal aangevraagd worden voor het betreffende gebouw.

Bedrag van de premie

 • 31 EUR/m² (incl. plaatsing en BTW) met max. van 2.500 EUR
 • Indien de aanlegkosten (incl. BTW) lager zijn dan 31 EUR/m², wordt de werkelijke prijs beschouwd als het subsidiebedrag.
 • Het totale subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan 2.500 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Herselt:
Herselt
Herselt
Herselt
Herselt
Herselt
Herselt premie premies