Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Heuvelland: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Heuvelland

Bergstraat 24
8950 Heuvelland
tel057/45 04 50

Premie voor het onderhoud van kleine landschapselementen

Bedrag van de premie

 • voor een onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0,4 € per strekkende meter. De toelage is jaarlijks toekenbaar. De haag moet minstens 3 jaar oud zijn. De onderhoudssnoei mag niet gebeuren in de periode mei – augustus.
 • voor een onderhoudskap van houtkanten met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0.11 €/m²; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De houtkant moet minimum 5 jaar oud zijn. De onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden wanneer de bomen en struiken in winterrust zijn.
 • voor het knotten van een knotboom: 10 € per boom, de toelage is om de 6 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is.
 • voor het ruimen of aanleggen van een poel:
  • 59,60 € voor een poel tussen de 25 m² en de 50 m²
  • 119,20 € voor een poel groter dan 50 m²
  • De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar. Volgende voorwaarden moeten na de werken voldaan
   zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie
   • de poel heeft zijn originele grootte behouden in geval van ruimen
   • de poel moet in normale omstandigheden permanent water bevatten
   • uit de poel wordt geen water ontrokken tenzij voor: het drenken van vee dat zich op de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en het blussen van brand
   • de poel wordt voor tenminste 2/3 omheind, indien ze in een graasweide ligt tenminste 1 zijde van de poel, indien mogelijk de kant gericht naar het zuiden, wordt zacht glooiend afgewerkt (hellingsgraad van tenminste 12/4)
   • het water uit de put wordt niet gebruikt voor spoelen van (sproei)tanks
   • een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met biociden
   • het ruimen moet gebeuren in de periode september tot december
   • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden
   • in de poel mag noch huishoudelijk afvalwater, noch elk ander afvalwater (silosap, afvalwater melkhuis, ...) terechtkomen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Heuvelland:
Heuvelland
Heuvelland premie premies