Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hoogstraten: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hoogstraten

Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
tel03/340 19 11

Subsidie voor een hemelwaterinstallatie

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw waarbij de aanleg van een hemelwaterinstallatie niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en waarbij het hemelwater dat erop valt in de bestaande toestand niet op een natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie, indien gebouwd na 31 december 2007.

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw en indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Voorwaarden

  • Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie geplaatst bij een eengezinswoning heeft een totale minimale inhoud van 5.000 liter. Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie geplaatst bij een gebouw andere dan een eengezinswoning heeft een minimale inhoud van 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte (afgerond naar het hogere duizendtal), met een maximale inhoud van 10.000 liter (tenzij gemotiveerd kan aangetoond worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn).
  • De hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan:
    • de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen';
    • de bepalingen van art. 6, art. 9, §2, 1ste en 2de lid, art. 10, § 2, §3, 1ste lid en §4 en art. 11 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;
    • de bepalingen van het Algemeen Waterverkoopreglement – keuring van de binneninstallatie en keuring van de privéwaterafvoer.
  • Op een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zijn geen groendaken aangesloten.
  • Een hemelwaterinfiltratievoorziening die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie mag niet gelegen zijn op een perceel welke gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter uitvoering van artikel 3, §1, 2° van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt € 250,00.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hoogstraten:
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten premie premies