Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hulshout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hulshout

Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
tel015/22 40 11

Premie voor een hemelwaterput

Voorwaarden

 • Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een gebouw waarvoor een bouwvergunning werd verkregen hetzij vóór 7 september 1999 én waar niets aan wordt gewijzigd.
 • Het betreft de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw of renovatie van een woning of gemeentelijk gebouw waarbij de aanleg van een hemelwaterput niet verplicht is volgens het BVR van 1 oktober 2004, m.a.w. als:
  • het om een nieuwbouw of herbouw gaat met een horizontaal dakoppervlak kleiner dan 75 m²;
  • het om een nieuwbouw of herbouw gaat op een goed kleiner dan 3 are;
  • het om een uitbreiding gaat van het horizontaal dakoppervlak met minder dan 50 m².
  • het om een renovatie gaat waarbij meer dan 60% van de buitenmuren behouden blijft en de dakvorm en het aantal bouwlagen ongewijzigd blijven;
  • het om een gebouw gaat met rieten dak of groendak.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC en de wasmachine en minimaal één aftappunt. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Bedrag van de premie

2014: € 250
2015: € 256
2016: € 263
2017: € 269
2018: € 276
2019: € 283

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hulshout:
Hulshout
Hulshout
Hulshout
Hulshout
Hulshout
Hulshout premie premies