Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Ieper: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Ieper

Grote Markt 34
8900 Ieper
tel057/23 92 00

Gemeentelijke aankooppremie sociale woning

Wie komt in aanmerking?
Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Voorwaarden?
  • Een bewijs voorleggen dat voldaan werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning.
  • Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. De bedragen zijn gekoppeld aan de
    gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast.
Hoeveel?
1.000,00 EUR te verhogen met 125,00 EUR per persoon ten laste. Als persoon ten laste wordt beschouwd het inwonend kind dat op de aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald of dat, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd
als zijnde ten laste; de aanvrager en elk familielid, met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Ieper:
Ieper
Ieper
Ieper premie premies