Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Ieper: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Ieper

Grote Markt 34
8900 Ieper
tel057/23 92 00

Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater

Afkoppelen van hemelwater van het afvalwaterriool op privaat domein bij een bestaande woning vraagt een onvoorziene investering. Aanvullend wordt daarom een toelage voorzien voor de afkoppeling tot het gescheiden stelsel (gebieden groen of oranje ingekleurd op het zoneringsplan). Bij de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel in de straat dienen de woningen die op deze riool lozen hun huishoudelijk afval- en hemelwater te ontkoppelen op perceelsniveau en gescheiden aan te bieden op het gescheiden stelsel.

De eigenaars van de woningen dienen zelf in te staan voor de kosten van deze afkoppeling op privaat domein.
De uitvoering van deze werken kan gebeuren door een geregistreerd aannemer naar keuze of door de eigenaar, maar dienen onder toezicht van het stadsbestuur of een door het stadsbestuur aangewezen instantie te gebeuren.

Wie komt in aanmerking?
Wanneer de openbare weg uitgerust wordt met een nieuw gescheiden rioolstelsel kent het College van Burgemeester en Schepenen een premie toe aan de eigenaars van de woningen voor het gescheiden afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en de werken hiertoe vereist op privaat domein.

Deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet reeds was opgelegd door een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening en/of via de stedenbouwkundige vergunning.

Hoeveel?
De premie voor het afkoppelen van hemelwater/huishoudelijk afvalwater voor werken uitgevoerd op het privaat
domein bedraagt maximaal 50% van de aankoopprijs met een maximum van 1000,00 EUR (enkel van toepassing bij afkoppelingswerken in de straat).

De premieaanvraag voor het afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dient ingediend uiterlijk 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de werken via een aanvraagformulier door het stadsbestuur ter beschikking gesteld, te gebeuren.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Ieper:
Ieper
Ieper premie premies