Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kapelle-op-den-Bos: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kapelle-op-den-Bos

Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
tel015/71 32 71

Aankooppremie

De erkende bouwmaatschappijen van de VHM (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij), de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales en het Vlaams Woningfonds hebben de taak een sociaal huisvestingsbeleid te voeren. Van de woningen die zij verkopen wordt aangenomen dat zij voldoen aan het begrip bescheiden woning. Voor de aankoop van een dergelijke woning kan men steeds van een tegemoetkoming genieten.

Voorwaarden

  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de referentiedatum mag niet meer bedragen dan € 24.789,35 voor alleenstaanden en € 32.226,16 voor samenwonenden. Voor elk kind ten laste of gehandicapte ten laste mag deze grens telkens met € 2.107,09 worden verhoogd. Inwonende personen met een handicap van meer dan 66 % zijn eveneens ten laste.
  • Het moet gaan om de koop van een enige woning. Er wordt nagegaan of men als aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik had in de 2 jaar die de aanvraag voorafgaan.
  • Wie een bestaande woning koopt in de privé-sector wordt eveneens gesteund. Om na te gaan of het gaat over een bescheiden woning mag het kadastraal inkomen niet meer bedragen dan € 1.115,52.
  • Aan de koopwoningen mogen geen renovatiewerken uit te voeren zijn waarvan de kostprijs meer dan € 12.394,67 bedraagt. Is dat wel het geval dan kan men, voor oude woningen van voor 1946, een tegemoetkoming voor de renovatie aanvragen.

Bedrag van de premie
Basisbedrag van de premie: € 200, te verhogen met 25% per inwonend (gehandicapt) kind jonger dan 18 jaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kapelle-op-den-Bos:
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos premie premies