Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kapelle-op-den-Bos: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kapelle-op-den-Bos

Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
tel015/71 32 71

Subsidie voor dakisolatie

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie onder de voorwaarden bepaald in het reglement.

Voorwaarden

  • Enkel indien aan de voorwaarden van de subsidie van de netbeheerders voldaan wordt, kan de gemeente Kapelle-op-den-Bos een aanvullende subsidie voor dakisolatie toekennen.
  • De subsidie geldt enkel voor particuliere woningen toebehorend aan natuurlijke personen alsmede voor verbouwen van erkende, lokale verenigingen of scholen.
  • De subsidie geldt enkel voor bestaande gebouwen, waarvan de definitie is opgenomen in de actievoorwaarden van de netbeheerder. Enkel wettelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, volledig gelegen binnen het grondgebied van de gemeente, komen in aanmerking.

Bedrag van de subsidie
Deze subsidie bedraagt € 3 tot € 8 per vierkante meter gerealiseerde dakisolatie met een maximum van € 250 per aanvraag per gebouw.

De subsidie is cumulatief met andere bouw- of renovatiepremies van de netbeheerders, de provincies en/of het gewest, maar wordt wel begrensd tot een gecumuleerde subsidie van maximaal 100% van de investeringskost. De subsidie kan slechts bekomen worden na uitputting van de andere subsidiemogelijkheden.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kapelle-op-den-Bos:
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos premie premies