Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kapellen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kapellen

Antwerpsesteenweg 130
2950 Kapellen
tel03/660 66 00

Premie voor kleine landschapselementen

Vanaf 1 januari 2002 wordt er binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een premie verleend voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.  De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente.

Premie voor aanplant of aanleg
Voor aanplant of aanleg kunnen volgende premies worden verstrekt:
 • Voor een haag, heg of houtkant: 0,50 € per plant. De aanplanting dient een lengte van minimaal 50 m te hebben.  De plantafstanden zijn: 0,3 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en in houtkanten; het plantgoed heeft een minimumformaat van 60 tot 80cm.
 • Voor een bomenrij:
  • Aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: 10 € per boom.  Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm.
  • Aanplant van niet-bewortelde poten: 2,50 € per stuk.  De poten hebben ter hoogte van het maaiveld en stamomtrek van minstens 25 cm. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen, en 5 tot 7 meter voor knotbomen. De aanplanting betreft minstens 10 bomen voor beworteld plantgoed en 20 bomen voor poten.
 • Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • Voor hoogstammige vruchtbomen: 10 € per boom; de aanplant betreft minstens 10 bomen.
 • Voor de aanleg van een drinkpoel voor vee, met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van minimaal 40 m² en voldoende diep om het jaar rond water te bevatten: 5 € per m³. 
Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-, bouw –of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage voor aanplant.

Premie voor onderhoud
Voor onderhoud kunnen volgende premies worden toegekend:
 • Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 0,50 € per lopende meter; de toelage is om de 2 jaar meer toekenbaar.
 • Voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 50 meter: 1,25 € per lopende meter; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor het knotten van een knotbomenrij: 7,50 € per boom; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, teneinde het jaar rond water te bevatten: 5 € per m³.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kapellen:
Kapellen
Kapellen
Kapellen
Kapellen
Kapellen
Kapellen premie premies