Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kaprijke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kaprijke

Veld 1
9970 Kaprijke
tel09/323 90 10
 

Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Voorwaarden

  • de aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn;
  • de premie kan aangevraagd worden door bewoners (eigenaars, huurders). Eigenaar-verhuurders die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor kunnen ook beroep doen op de premie.
  • de woning moet op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud zijn. De ouderdomsbeperking op de woning geldt niet voor aanvragen i.v.m. uitbreidingswerken (te kleine woning) of i.v.m. aanpassingswerken voor 65+ of mindervaliden.
  • de woning is de hoofdverblijfplaats. Kamerwoningen komen niet in aanmerking;
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer zijn dan 1 200 euro;
  • de woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kaprijke;
  • de woning moet na uitvoering van de werken voldoen aan de eisen gesteld voor minimaal klein comfort (bad of douche, toilet met spoeling en voorziening stromend water waar mogelijk op het openbaar waterleidingnet);
  • de aanvrager kan voorafgaand aan de werken technisch advies inwinnen via een architect of via de technisch adviseur van Wooncentrum Meetjesland.

Bedrag van de premie

Elke inwoner die een verbeterings- en aanpassingspremie aanvraagt die door het Vlaamse Gewest wordt goedgekeurd, heeft automatisch recht op een gemeentelijke aanvullende premie van 15 % op het door het Vlaamse Gewest toegekende premiebedrag met een maximum van 750 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kaprijke:
Kaprijke
Kaprijke premie premies