Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kaprijke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kaprijke

Veld 1
9970 Kaprijke
tel09/323 90 10
 

Premie voor muurisolatie en/of dakisolatie en winddicht dak

Voorwaarden dak- en muurisolatie

 • De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per installatieadres.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde woningen, zoals bedoeld Vlaamse codex ruimtelijke ordening.
 • Voor subsidiëring komen enkel particulieren (= natuurlijke personen) in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • Technische specificaties:
  • de dakisolatie haalt een R-waarde van 4,5 m²K/W. (concreet minimaal 18 cm isolatie met een materiaal waarvan de lambda waarde kleiner is of gelijk aan 0,04 W/mK bvb rotswol, glaswol);
  • Alle dakisolatie dient aan de warme zijde luchtdicht te worden afgewerkt door middel van een dampscherm of luchtscherm en/of door middel van tape. De koude zijde dient winddicht te zijn door de aanwezigheid van een onderdak.
  • de buitenmuurisolatie haalt een R-waarde van 2,0 m²K/W;
  • de spouwmuurisolatie dient geplaatst te worden in een spouw met minimaal breedte 50mm en een maximale lambda-waarde van het materiaal van 0,065W/mK;
  • zowel de buitenmuur- als spouwmuurisolatie dient een verklaring te bevatten van de verkoper of aannemer dat het geplaatste materiaal conform de STS 71-1 norm is.
 • De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen.
 • Thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.
 • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Voorwaarden winddicht onderdak

 • De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per installatieadres.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde woningen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • Voor subsidiëring komen enkel particulieren (= natuurlijke personen) in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • Deze premie geldt enkel voor het plaatsen van een winddicht onderdak. Dit wil zeggen dat de onderdakplaten in elkaar moeten passen door middel van een vierzijdig (rondom) tand- en groefsysteem. Deze isolerende platen moeten dampdoorlatend en waterwerend zijn (via bitumen of natuurlatex). Ze moeten gemaakt zijn op basis van houtvezels.
 • Het winddicht maken van een bestaand, niet-winddicht onderdak (met tape, andere hulpmiddelen,...) komt niet in aanmerking voor subsidies.
 • De subsidie voor een winddicht onderdak wordt enkel voorzien in combinatie met het plaatsen van isolatie bij en een hellend dak.
 • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt voor de installatie van thermische isolatie, betreffende het aanbrengen van dak- en/of muurisolatie, een éénmalige subsidie toegekend van:

 • 4 euro/m² voor het plaatsen van dakisolatie (met een maximum van 250 euro);
 • 4 euro/m² voor het plaatsen van een winddicht onderdak (met een maximum van 250 euro);
 • 4 euro/m²(met een maximum van 250 euro) voor het plaatsen van buitenmuurisolatie;
 • 4 euro/m² (met een maximum van 250 euro) voor het plaatsen van spouwmuurisolatie.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kaprijke:
Kaprijke
Kaprijke premie premies