Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kasterlee: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kasterlee

Markt 1
2460 Kasterlee
tel014/85 99 27

Premie voor uitvoeren energieaudit

Voorwaarden

 • De audit wordt uitgevoerd door een door de Vlaamse regering erkende energiedeskundige type B.
 • De aanvrager kan aantonen dat binnen het jaar volgend op de energieaudit een investering werd gedaan van ten minste 500 euro. Deze investering heeft betrekking op de resultaten van de energieaudit en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Bij het aanbrengen van dakisolatie moet deze een R-waarde van minimum 5 m²K/W halen en moet er een dampscherm aanwezig zijn.
  • Bij het aanbrengen van muurisolatie aan de buitenmuur moet een R-waarde van min. 2,3 m²K/W behaald worden;
  • Aanbrengen van spouwmuurisolatie haalt een lambda-waarde die maximum 0,05 W/mK bedraagt (deze werken komen enkel in aanmerking indien zij uitgevoerd zijn door een erkende aannemer);
  • Bij het aanbrengen van vloerisolatie moet een R-waarde van min. 2 m²K/W behaald worden;
  • Bij het vervangen van glas door superisolerend glas mag de U-waarde van het nieuwe glas maximum 1,1 w/m²K bedragen
 • Bovenstaande werken en de daaraan verbonden voorwaarden worden duidelijk omschreven en/of opgelijst op de aankoopfactuur of de factuur van de aannemer.
 • De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de premie aanvraagt. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de energieaudit en van de resulterende werken aan de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:
  • de eigenaar van de woning of
  • de gebruiker of huurder van de woning mits een schriftelijke toelating van de eigenaar bij de aanvraag wordt gevoegd.
 • Het gemeentebestuur is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de energieaudit, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
 • Enkel aanvragen waarbij de energieaudit werd uitgevoerd na de inwerkingtreding van dit subsidiereglement komen in aanmerking.
 • De subsidie-aanvraag dient ingediend te worden bij de gemeentelijke milieudienst binnen een jaar na het uitvoeren van de energieaudit. De aanvraag omvat:
  • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • de energieaudit,
  • de factuur van de energieaudit,
  • de facturen van de investering,
  • de schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien vereist.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de in de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het gemeentebestuur een subsidie voor de uitvoering van een energieaudit in een bestaande woning. De subsidie bedraagt 50 % van de kostprijs van de energieaudit met een maximum van 250 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kasterlee:
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee premie premies