Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Knokke-Heist: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Knokke-Heist

Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
tel050/63 01 00

Premie voor aanpassingswerken

Om het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen, kan de gemeente, onder de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de perken van het op de goedgekeurde begroting voorziene krediet, een premie verlenen voor de kosten voor specifiek aanpassingswerk aan de woning van senior of gehandicapte.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de premie moet de aanvrager:
  • woonachtig zijn te Knokke-Heist
  • de desbetreffende tegemoetkoming bekomen hebben van het Vlaamse Gewest.
Bedrag van de premie
De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 50 % van de gewestelijke tussenkomst. De gemeentelijke premie, vermeerderd met de tussenkomst door andere instanties, mag nochtans niet hoger zijn dan de effectieve kostprijs van het werk. 
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Knokke-Heist:
Knokke-Heist premie premies