Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kontich: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kontich

Gemeenteplein 1
2550 Kontich
tel03/450 78 69

Premie voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie

Binnen de kredieten van de door de gemeente goedgekeurde begroting wordt een premie verleend voor het plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Voorwaarden

  • Dit premiereglement is enkel van toepassing voor particuliere woongebouwen.
  • Per installatie kan slechts éénmaal een premie aangevraagd worden. 
  • Enkel installatie die geplaatst worden op en/of in de onmiddellijke omgeving van wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Kontich liggen, komen in aanmerking voor de premie. 
  • De plaatsing van de installatie moet geschieden door een geregistreerd aannemer, in overeenstemming met bestaande wetten, normen, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. 
  • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
  • Ventilatievoorzieningen in woongebouwen dienen aan de norm NBN D50-001 te voldoen. Het debiet moet worden bepaald door een studie overeenkomstig deze norm.
  • De installatie moet een minimum rendement van 75% hebben volgens de EU-308 norm. 
  • De eigenaar verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na toekenning van de premie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.


Bedrag van de premie
150 euro per adres voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kontich:
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich premie premies