Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kontich: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kontich

Gemeenteplein 1
2550 Kontich
tel03/450 78 69

Premie voor een warmtepomp en/of warmtepompboiler

Binnen de kredieten van de door de gemeente goedgekeurde begroting wordt een premie verleend voor het plaatsen van warmtepompsystemen.

Voorwaarden

 • Dit premiereglement is enkel van toepassing voor particuliere woongebouwen.
 • Per installatie kan slechts éénmaal een premie aangevraagd worden.
 • Enkel installatie die geplaatst worden op en/of in de onmiddellijke omgeving van wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Kontich liggen, komen in aanmerking voor de premie.
 • De plaatsing van de installatie moet geschieden door een geregistreerd aannemer, in overeenstemming met bestaande wetten, normen, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer in dat warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw', uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).
 • De eigenaar verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na toekenning van de premie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.
 • In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of vergunning nodig volgens Vlarem II en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden.
 • De premie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op voorwaarde dat:
  • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw.
  • Water zorgt voor de warmteafgift.
  • De COP van de warmtepomp bedraagt minstens 3.4, gemeten volgens de 'standaard rating conditions' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.
 • De premie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.

Bedrag van de premie

 • 500 euro per adres voor een warmtepomp voor woningverwarming
 • 10% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 400 euro per adres
 • 750 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kontich:
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich premie premies