Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kontich: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kontich

Gemeenteplein 1
2550 Kontich
tel03/450 78 69

Premie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer

De gemeentelijke rioolbeheerder RIANT voorziet bij het aanleggen van een gescheiden stelsel in de straat en binnen de perken van de jaarlijkse investeringskredieten een tussenkomst voor het realiseren van een afkoppeling van de hemelwaterafvoer van de openbare riolering door de rioolbeheerder RIANT.

Voorwaarden
 • de optimale afkoppeling van de dakoppervlakte en verharde oppervlakte vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij afhankelijk van de soort bebouwing:
  • open bebouwing: volledige afkoppeling
  • halfopen bebouwing zonder garage/bebouwing in zijtuinstrook: volledige afkoppeling
  • halfopen bebouwing met garage/bebouwing in zijtuinstrook: minimale afkoppeling helft dakoppervlak van het hoofdgebouw en indien mogelijk het bijgebouw in de zijtuinstrook
  • gesloten bebouwing: minimale afkoppeling helft dakoppervlak van het hoofdgebouw
  • vrijstaande appartementsblokken: volledige afkoppeling
  • vrijstaande appartementsblokken met bebouwing in beide zijtuinstroken: helft van het dakoppervlak van het hoofdgebouw en indien mogelijk het bijgebouw in de zijtuinstrook
  • appartementsblokken tussen gesloten bebouwing: minimale afkoppeling van de helft van het hoofdgebouw.
 • Het hemelwater dient in volgorde van voorkeur naar een hemelwaterinstallatie voor hergebruik, infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater  of RWA-leiding afgeleid te worden.
 • Een overloop dient te worden aangesloten op een infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding.
 • Een inspectieput op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn.
 • Indien RIANT voor een project of gebied een afkoppelingsdeskundige (een begeleidende/adviserende expert) heeft aangeduid, dient hiervan verplicht gebruik gemaakt te worden.
 • Enkel facturen van de door de afkoppelingsdeskundige voorgeschreven materialen komen in aanmerking.
Bedrag van de premie
Het premiebedrag van maximum € 1000 wordt vastgesteld op basis van bewijsbare facturen van de bedoelde kosten. Indien de bewezen kosten minder dan € 1000 bedraagt wordt de premie vastgesteld tot die bewezen kosten

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kontich:
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich
Kontich premie premies