Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortenaken: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortenaken

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken
tel011/58 62 62

Subsidie voor de aankoop van compostvaten, open compostbakken en wormenbakken

Binnen de kredieten van de gemeentebegroting van het lopende werkjaar wordt een subsidie verleend voor de aankoop van compostvaten, open compostbakken en wormenbakken. Deze subsidie moet de kleinschalige compostering van het G.F.T.-afval bevorderen. De aanvragen worden uitbetaald in volgorde van het indienen en de inschrijving bij de gemeentelijke administratie.

Subsidiebedrag
De subsidie is gelijk aan de aankoopprijs met een maximum van 25 EUR.  Zij wordt enkel toegekend voor de aankoop van een composteringseenheid met een minimuminhoud van 200 liter, met uitzondering van de wormenbak.

De aankoop van een composteringseenheid wordt enkel gesubsidieerd als kan bewezen worden dat daarbij ook een beluchtingstok wordt gebruikt; zonder wekelijkse beluchting kan het composteringsproces niet op gang komen.

De aankoopprijs van een beluchtingstok, compostversneller, compostverbeteraar of andere bijhorende producten valt buiten deze subsidiëring.

Voorwaarden

 • Voor dezelfde woongelegenheid kan echter maximum 1 composteringseenheid worden gesubsidieerd. Elke aanvrager die in het verleden een gemeentelijke subsidie voor de aankoop van een composteringseenheid verkreeg, kan, bij verlies of vernietiging ervan geen tweede maal een beroep doen op deze gemeentelijke subsidie 
 • De gemeentelijke subsidie wordt toegekend:
  • Aan de inwoners die op datum van aanvraag van de subsidie hun domicilie op de gemeente Kortenaken hebben.
  • Aan de scholen van Kortenaken.
  • De subsidie kan pas verkregen worden na controle ter plaatse van een gemeentelijke milieuambtenaar. Hij stelt de aanwezigheid en de juiste aanwending van het compostvat of open compostbak of wormenbak vast.
  • Nadat de milieudienst een attest met aankoopbewijs heeft voorgelegd aan de gemeenteontvanger.   Hierin staat vermeld dat de aanvrager van de gemeentelijke subsidie, dit vat werkelijk heeft aangekocht in het lopende werkjaar.
  • De aanvraag tot het bekomen van deze subsidie dient uiterlijk op 1 november van het lopende werkjaar bij het bestuur te worden ingediend op een formulier dat kosteloos te bekomen is  bij de Milieudienst, Dorpsplein 35 te 3470 Kortenaken ( tel 011/ 58 62 72).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortenaken:
Kortenaken
Kortenaken
Kortenaken
Kortenaken
Kortenaken
Kortenaken premie premies